Kierunek przekładu, trudność tekstu – co wpływa na cenę przekładu?

Kierunek przekładu, trudność tekstu – co wpływa na cenę przekładu?

Cennik tłumaczeń z języka ukraińskiego. Czytaj więcej na https://bit.ly/2YhrDNc.

Na skuter otwarcia się Polski na rynki z większości państw świata pojawił się większy popyt na usługi translatorskie. Dzień w dzień polskie biura tłumaczeń wykonują multum zwykłych i poświadczonych przekładów na mniej lub bardziej powszechne języki, zarówno na zamówienie klientów biznesowych, jak i statystycznych obywateli.

Mimo, że online nietrudno znaleźć darmowe narzędzia oferujące translację, jeszcze przez lata nie wyprą one z rynku zawodowych tłumaczy, bo skorzystanie z ich wiedzy jest nieraz obowiązkowe, np. gdy musimy donieść poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach próbujemy z grubsza oszacować cenę tłumaczenia. Od czego więc zależy koszt przekładu?

Okoliczności kształtujące koszt przekładu

Na to ile ostatecznie zapłacisz za przekład tekstu wpływ mają wyszczególnione poniżej czynniki:
1. Język, z którego lub na który planujemy przetłumaczyć dokument. Przekład z powszechniejszych języków romańskich (portugalski, francuski) czy germańskich (niemiecki, niderlandzki) będzie na pewno tańszy aniżeli tłumaczenie z mniej modnych wśród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (japońskiego, koreańskiego) lub słowiańskich (m.in. ukraińskiego, rosyjskiego, słoweńskiego).
2. Kierunek translacji. Translacja z innego języka na język polski jest tradycyjnie o wiele tańsza niż tłumaczenie w drugą stroną.
3. Termin wykonania przekładu. Jak przy większości usług, gdy zamawiamy coś “na wczoraj” powinniśmy szykować portfel na większy wydatek.
4. Stopień skomplikowania tłumaczenia bądź poruszane w tekście zagadnienia. Przekład umów handlowych, artykułów medycznych lub prac dyplomowych kosztuje więcej, ponieważ tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością leksyki charakterystycznej dla danej specjalizacji, lecz także stosowną wiedzę, aby właściwie zinterpretować tekst wyjściowy i nie popełnić podczas przekładu karygodnych pomyłek.

Czym różni się tłumaczenie uwierzytelnione od przekładu zwykłego?

Należy wspomnieć, iż tłumaczenie różnego typu dokumentów jak prawo jazdy lub świadectwa szkolne (dyplom licencjata, zaświadczenie ukończenia kursu), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie tytułuje się przysięgłym, ponieważ tłumacz obligatoryjnie potwierdza go pieczęcią z własnym nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, w którym zaznacza czy przekład wykonany był z kopii, odpisu lub oryginału, jak również przypisuje mu indywidualny numer. Tłumacze przysięgli na ogół określają stały cennik za przekład popularnych świadectw oraz dokumentów, z kolei w razie potrzeby realizacji tłumaczenia przysięgłego innych dokumentów, koszt usługi wylicza się od objętości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu przysięgłym jest to 1125 znaków.

Dane adresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]

Post Author: