Jak doradca zawodowy pomaga w rozwoju indywidualnym?

Jak doradca zawodowy pomaga w rozwoju indywidualnym?

Potrzebujesz pomocy coacha psychologa? Wejdź na https://janklusak.pl.

Rynek pracy w ostatnim dziesięcioleciu wymusza regularne dostosowywanie się do jego aktualnych wymogów, a jednocześnie jest niezwykle konkurencyjny. W następstwie tego tak istotny jest nie tylko rozwój zawodowy pojedynczego pracownika, ale także efektywna organizacja pracy wieloosobowych zespołów pracowników w firmach. W takich działaniach najlepiej wesprzeć się doświadczeniem jakie posiada doradca zawodowy.

Coach psycholog – pomoc dla dyrektorów i prezesów firm

Profesjonalny coach biznesu służy pomocą w poszerzeniu zakresu kompetencji danej osoby, otwiera ją na zachodzące zmiany oraz przyszłe wyzwania zawodowe. Sprawia to, że może ona dużo szybciej rozwijać swoje umiejętności, co owocuje lepszymi wynikami w pracy, ale także tworzy szersze perspektywy kariery. Coach skupia się na postanowieniach i ambicjach klienta, dlatego sesje z nim zawsze mają charakter indywidualny, ukierunkowany na zrealizowanie określonych zadań. Kto zazwyczaj decyduje się na sesje coachingowe? Są to z reguły menedżerowie bądź właściciele firm, którzy pragną poszerzyć własne kompetencje w sektorze nadzoru i organizacji pracy.

Jak wygląda praca z doradcą zawodowym?

Podstawą przynoszącej pozytywne wyniki współpracy z doradcą zawodowym, jest szczegółowe zrozumienie klienta. W związku z tym inicjująca sesja z coachem upływa na precyzyjnym określeniu aspiracji i oczekiwań klienta, poznanie jego sytuacji zawodowej, umiejętności, najdotkliwszych niepowodzeń oraz największych sukcesów zawodowych. Pomaga to określić, czy najlepszą metoda rozwoju będzie coaching czy może doradztwo, jak również uzgodnić częstotliwość i ilość sesji koniecznych do uzyskania zaplanowanych rezultatów. Pierwsze spotkanie nie musi odbywać się z coachem oko w oko – można nawiązać kontakt przez telefon bądź internet. Po zakończeniu określonej ilości sesji coach opracowuje podsumowanie. Wskazuje w nim, które cele zostały osiągnięte, a także czy ewentualnie niezbędna jest dalsza praca.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]

Post Author: