Dlaczego potrzebne są badania operatorów?

Dlaczego potrzebne są badania operatorów?

Więcej o badaniach operatorów Bielsko Biała.

Do rozpoczęcia działalności w wielu profesjach potrzebne są właściwe predyspozycje psychiczne. By sprawdzić, czy kandydat je posiada, wykonuje się specjalne testy. By je wykonać, musimy udać się do przychodni psychologicznej, a na ich charakter w dużej mierze rzutuje rodzaj zawodu, w którym chce pracować badany. Inne badania wykonywane są dla prawników, odmienne natomiast dla operatorów wózków widłowych lub maszyn. Jak nietrudno stwierdzić, te drugie badania okazują się wykonywane dużo częściej. Warto więc napisać kilka zdań na temat tego, jak one przebiegają, jakie akty prawne określają ich specyfikę i jakie zdolności są podczas nich sprawdzane.

Badania operatorów – o czym należy pamiętać?

Częstotliwość oraz specyfikę badań operatorów wózków paletowych i pozostałych pojazdów stosowanych w fabrykach reguluje załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. W jego myśl badania operatorów muszą być przeprowadzane co trzy albo cztery lata, z wyjątkiem osób po pięćdziesiątym roku życia – ci mają obowiązek do wykonywania testów co 24 miesiące. Powinniśmy przy tym nie zapominać, iż wygląd badań może zostać zmodyfikowany, jeżeli wykonujący je specjalista uzna, iż niezbędne są dodatkowe badania lub niektóre części okażą się w tym wypadku zbędne.

Jak przebiegają badania operatorów?

Początkowym elementem badań operatorów jest badanie osobowości, przybierające najczęściej formę papierowego testu, a także test badający inteligencję. Potem wykonywane są badania na refleks, polegające najczęściej na wciśnięciu odpowiedniego przycisku po zaświeceniu się lampki oraz sprawdzeniu, czy badany potrafi odpowiednio prędko zatrzymać wózek. Badania operatorów to także badania zdolności percepcji przestrzeni i wzorku – te ostatnie zazwyczaj przeprowadzane są w ciemni oraz z zastosowaniem stereometru.

Dane adresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]

Post Author: