Badania operatorów – co się pod nimi kryje?

Badania operatorów – co się pod nimi kryje?

Na www.testybielsko.pl zamówisz badania operatorów Bielsko Biała.

Badania psychologiczne dużej grupie z nas kojarzą się z trwającą długi czas i bardzo dociekliwą rozmową prowadzoną przez lekarza specjalistę, który chce zgłębić nasze relacje z matką. Okazuje się jednak, że badania te znajdują także zastosowanie na przykład podczas określania zdolności do zatrudnienia osób, które zamierzają wykonywać zawód operatora dźwigu lub innego rodzaju maszyny budowlanej.

Badania operatorów: czy jest się czego bać?

Badania psychologiczne osób obsługujących maszyny budowlane nie odbiegają bardzo od tych, jakie muszą przejść kierowcy zawodowi. Obejmują więc dokładny wywiad zbierany przez psychologa, testy temperamentalne oraz osobowościowe, testy inteligencji oraz testy aparaturowe. Z całą pewnością testów nie powinno się bać. Do ich wypełnienia należy podejść w sposób otwarty. Znaczenie ma rzetelność i szczerość udzielanych odpowiedzi. Jednak testy aparaturowe mają szczególne znaczenie w przypadku osób chcących pracować jako operator maszyn budowlanych. Dzięki nim ocenić można szybkość reakcji kandydata. Poznając ją zyskujemy wiedzę, czy poddana badaniom osoba będzie w stanie w dość szybki sposób odpowiadać na dynamicznie występujące w pracy sytuacje. Testy te oceniają również zdolność do koncentracji uwagi, oceny prędkości obiektów pozostających w ruchu oraz widzenia przestrzennego. Wszystko to ma w przypadku operatorów dźwigów, wózków i innych urządzeń bardzo duże znaczenie.

Badania operatorów: kto je przeprowadza?

Badania psychologiczne operatorów maszyn może wykonać tylko psycholog posiadający uprawnienia psychologa transportu, do czego wymagane jest odbycie uzupełniających studiów podyplomowych. Należy pamiętać, że badanie psychotechniczne musi być cyklicznie powtarzane. Trzeba tego pilnować, w przeciwnym razie można utracić uprawnienia do obsługi maszyn. Dbający o przestrzeganie przepisów pracodawca powinien odsunąć od pracy osobę, która nie posiada aktualnych badań psychotechnicznych.

Dane adresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]

Post Author: