Kontenery na odpady – dla firm usługowych i budowlanych

Kontenery na odpady – dla firm usługowych i budowlanych

Więcej informacji o kontenerze na odpady

Część odpadów nie może trafić do koszy na surowce zmieszane albo wtórne. Dotyczy to najczęściej tych, które są generowane w czasie wszelkiego typu remontów i prac budowlanych, jak również odpadów przemysłowych. Muszą one zostać przetransportowane do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą poddane recyklingowi zgodnie z ustawą o odpadach. W rozlicznych sytuacjach mogą jednak wyniknąć komplikacje związane z przechowywaniem i przewozem śmieci. By się przed nimi ustrzec, należy wyposażyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Zwykłe i specjalistyczne kontenery na odpady

Najpopularniejsze kontenery otwarte są dopasowane do składowania oraz transportu starych mebli, gruzu, opakowań i podobnych odpadów. Dodatkowo dostępne są również kontenery uszczelniane, które doskonale zdają egzamin przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (m.in. tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane spojenia są także niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, takie jak wióry metalowe, trociny bądź granulaty. Proces ich załadunku usprawnia zamontowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najłatwiejsze w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, zaopatrzone w mechanizm ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery na odpady – dla których podmiotów?

Adresatami oferty producentów kontenerów na odpady są rozmaite firmy. Wśród nich można znaleźć między innymi brygady sprzątające oraz parające się opróżnianiem piwnic i strychów, przedsiębiorstwa budowlane, a także różnego typu zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na śmieci decydują się firmy świadczące usługi wywózki odpadów wielkogabarytowych oraz gruzu. Udostępniają je one swoim klientom, a po zapełnieniu transportują do punktu legalnego ich magazynowania bądź recyklingu.

Dane adresowe:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]

Post Author: