Cechy żywności ekologicznej

Cechy żywności ekologicznej

Jeśli chcesz kupić ekologiczne przetwory, odwiedź ten adres.

Od szybkiego rozwoju przemysłu żywieniowego, który zaczął się na początku XX w., wyroby konsumowane przez nas codziennie zaczęto nagminnie nasycać rozmaitymi związkami przedłużającymi ich żywotność. Lecz razem z dojrzewającym zainteresowaniem konsumentów odnośnie tego, co spożywają i jakie może to mieć działanie na ich samopoczucie, ostatnio coraz chętniej szukają oni wyrobów wytworzonych z eko żywności.

Żywność ekologiczna – rośliny hodowane z zachowaniem najważniejszych reguł rolnictwa ekologicznego

By konkretny wyrób oferowany w naszym kraju mógł zwać się „ekologicznym”, musi sprostać kilku wymogom. Żywność eko i artykuły z niej wytwarzane muszą uzyskać konkretne certyfikaty przyznawane przez upoważnione do tego instytucje. Podstawowym jednak atrybutem spożywczych wyrobów ekologicznych jest to, że zastosowane do ich przyrządzenia warzywa oraz owoce uprawiano z zachowaniem wszelkich zasad rolnictwa ekologicznego. To oznacza, że rolnicy nie wykorzystywali chemicznych nawozów ani środków ochrony roślin, które mogłyby mieć szkodliwy wpływ nie tylko na samopoczucie ludzi, lecz które także są zagrożeniem dla otoczenia. Niektóre bowiem nawozy zatruwają wody powierzchniowe lub wywołują zakwaszenie gleby, a opryski pół silnymi pestycydami często powodują np. śmierć pożytecznych organizmów. Tymczasem ekologiczna uprawa powoduje, że warzywa oraz owoce posiadają niższą zawartość metali ciężkich, azotynów i azotanów, a to znaczy, iż mniej tych substancji przeniknie do ciała ich konsumentów.

Zamawiasz żywność eko? Czytaj dokładnie informacje na etykiecie

Przetwory eko są poddawane nieprzerwanemu nadzorowi na każdym etapie produkcji, w tym też w trakcie składowania oraz przewozu. Co kluczowe, jeśli artykuł spełnia wymogi, jego wytwórca nie licząc typowych informacji m.in. o wartościach odżywczych, wadze netto, miejscu pochodzenia składników, terminie zdatności do spożycia i temperaturze składowania, musi też obligatoryjnie wskazać numer identyfikacyjny organu kontrolnego niniejszy artykuł oraz zamieścić logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej, czyli białe gwiazdy ułożone w kształt listka. Wypatrując żywności eko wypada zatem czytać starannie etykiety produktów, a zamawiając je online bezpośrednio od producenta sprawdzić, czy umieścił on na stronie informację o posiadanych certyfikatach.

Dane adresowe:
"ARTMAN" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Niedomicka 47
33-132 Niedomice

Mob.: +48 669 997 776
E-mail: [email protected]

Post Author: