Znaczenie i wykorzystanie faktury pro forma

Znaczenie i wykorzystanie faktury pro forma

Dalsze informacje o tym, co to znaczy faktura proforma.

Wszyscy, którzy prowadzą przedsiębiorstwo, ale też i gros osób dokonujących zakupów przez internet, spotkali się przynajmniej raz z fakturą proforma. Nie wszyscy jednakże wiedzą, czym tak naprawdę jest ten dokument i czym odróżnia się on od tradycyjnej faktury.

Faktura proforma – czy to dowód księgowy?

W języku łacińskim pro forma oznacza „dla przyzwoitości”, dlatego często spotykamy się z tłumaczeniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I istotnie, faktura tego typu nie jest dowodem księgowym, zatem nie uwzględnia się jej w ewidencji księgowej bądź w księdze przychodów i rozchodów. Wypada jednak zachować ją dla celów informacyjnych.

Faktura proforma winna być traktowana wobec tego jako dowód handlowy, będący formą propozycji jakiejś oferty. Nie jest potwierdzeniem kupna artykułów ani wykonania usługi, czyli zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług nie powoduje skutków w zakresie podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest zobowiązująca? Nie, bowiem dotyczy usługi czy też sprzedaży, która jeszcze nie została zrealizowana, toteż warunki transakcji w niej przedstawione mogą w każdej chwili być zmienione.

Proforma nie zwalnia z konieczności dostarczenia wiążącej faktury VAT

Faktura proforma posiada analogiczne elementy oraz przypomina z wyglądu fakturę VAT, miedzy innymi:

  • datę oraz miejsce,
  • dane stron,
  • nazwę towarów czy też usług, będących przedmiotem transakcji (wraz z wskazaniem ich jednostek miary, ilości itp.),
  • wartość netto oraz brutto (zarówno konkretnych towarów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) zapisana także słownie,
  • informacja o kwocie uwzględnionych zniżek,
  • stawka oraz naliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • wskazanie terminu zapłaty,
  • wskazanie przewidywanego terminu realizacji usługi lub doręczenia towaru.

Żeby nie było żadnych trudności z odróżnieniem tego dokumentu od ostatecznej faktury VAT, wywołującej konsekwencje podatkowe, taką fakturę wystawca musi oznaczyć zauważalnie w tytule określeniem “PRO FORMA”. Należy też pamiętać, iż ten typ faktury nie zwalnia z konieczności dostarczenia kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co ważne, faktury proforma nie wystawia się w momencie, gdy klient uiści w całości opłatę za przedmiot transakcji bądź wpłaci zaliczkę.

Post Author: