O systemach mass collect

O systemach mass collect

Na czym polega mass collect - uzupełnij swoją wiedzę!

Mass collect jest usługą, która polega na identyfikacji masowych płatności. Przedstawiamy pokrótce, jak działa mass collect i jak ułatwia organizację dużym i małym firmom.

Mass collect – gdzie to rozwiązanie będzie przydatne?

Funkcja usługi mass collect jest generalnie niezwykle prosta. Polega na przydzieleniu każdemu kontrahentowi unikalnego numeru rachunku, który staje się równocześnie jego symbolem identyfikacyjnym. Takie rozwiązanie zdaje egzamin wszędzie tam, gdzie każdego miesiąca obsługiwana jest znaczna ilość klientów, a więc na przykład w firmach oferujących usługi telekomunikacyjne, na uczelniach wyższych, jak również wszystkich działalnościach, gdzie prowadzi się płatności abonenckie (między innymi w obiektach sportowych). Opłaty wpływające w usłudze mass collect trafiają na wskazany rachunek firmowy, jednakże uprzednie przypisanie klientom niepowtarzalnych numerów rachunków umożliwia ich efektywniejszą identyfikację, bez względu na to, jaki sposób wybrali oni do dokonania wpłaty (przelew z karty, standardowy przelew lub przelew pocztowy). Wykorzystanie mass collect wiąże się także z szybszym księgowaniem wpłat niż podczas księgowania manualnego, a zarazem wyeliminowaniem potencjalnych pomyłek często przytrafiających w trakcie tego procesu.

Czy warto wdrożyć mass collect?

Chociaż usługa mass collect nie jest aktualnie oferowana we wszystkich bankach (mają ją m.in. ING Bank Śląski i wybrane banki spółdzielcze) wypada zastanowić się nad jej zastosowaniem w firmie, także takiej, która każdego miesiąca obsługuje poniżej 100 faktur. Stosowanie mass collect przynosi wszak pewne korzyści, jak np. oszczędność czasu pracowników zajmujących się księgowością, opcja powiązania z systemem finansowo–księgowym (a tym samym łatwiejsze monitorowanie przychodzących należności) czy integracja z aplikacjami Finance Automation. Taką autorską aplikacją dedykowaną do automatycznej obsługi należności jest Flobo. Pozwala ona nie tylko na połączenie z systemem mass collect banku, ale posiada także funkcję wysyłania notyfikacji o nadchodzących płatnościach oraz windykacji, co z czasem owocuje zwiększeniem terminowości u klientów otrzymujących faktury.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Post Author: