Metoda kasowa – co warto o niej wiedzieć?

Metoda kasowa – co warto o niej wiedzieć?

Po więcej informacji o metodzie kasowej kliknij tu.

Przedsiębiorcy zwykle rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą metody memoriałowej, zgodnie z którą zobowiązanie zapłaty podatku VAT pojawia się z chwilą wystawienia faktury za sprzedaż towaru czy usług. W takim wypadku fiskus nie nie rozpatruje czy zapłata od kontrahenta wpłynęła na konto płatnika VAT. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT wynika dopiero po otrzymaniu płatności od kontrahenta.

Z metody kasowej może skorzystać większość rodzimych właścicieli firm

Nieterminowość w opłatach nie jest rzadkością. Właściciele firm często znajdują się w położeniu, gdy są zmuszeni co jakiś czas upominać się od kontrahenta zapłaty za zrealizowane usługi czy też sprzedane produkty. Gdy takie przypadki zdarzają się cyklicznie, nawet bardzo dobrze prosperująca firma może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie wnieść wszystkich podatków w odpowiednim terminie i w konsekwencji narazić się na bardzo bolesne grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Szczęśliwie mali przedsiębiorcy, a więc firmy których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczył razem z podatkiem 2 milionów euro, mogą skorzystać z metody kasowej odkładając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do chwili otrzymania należności od kontrahenta. Z uwagi na określony przez prawo limit z metody kasowej może skorzystać większość naszych przedsiębiorców, jednakże muszą oni mieć świadomość, iż korzystanie z tej formy rozliczenia działa także w odwrotnym kierunku. Jeśli zatem sami mają problem z dochowaniem terminów opłat, nie będą mogli potrącić podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie uiszczą danej należności. O chęci skorzystania z metody kasowej należy zawiadomić urząd skarbowy dostarczając druk VAT-R. Wymagane jest również przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz obligatoryjne umieszczenie na wszystkich wystawianych fakturach adnotacji “metoda kasowa”.

Metoda kasowa wymaga skrupulatnego monitorowania wpływu należności

Biura rachunkowe nieraz odwodzą niewielkie przedsiębiorstwa od rozliczania podatku VAT metodą kasową. Zwykle powodem tego jest kwestia ciągłego kontrolowania wpływających opłat związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza bowiem do stałego ich pilnowania, by nie przeoczyć terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku działalności, które wysyłają każdego miesiąca nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to skomplikowane. Jednak już przy kilkuset fakturach monitoring przelewów przychodzących na konto firmowe może pochłaniać nawet dwie-trzy godziny dziennie. Dla takich przedsiębiorstw najlepszym rozwiązaniem, które zapewnia zaoszczędzenie czasu oraz minimalizację ryzyka omyłek przy księgowaniu, jest korzystanie z oprogramowania do automatycznej obsługi należności, jakim jest m.in. Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Post Author: