automatyczna windykacja należności

Czy windykacja może być tania? Poznaj możliwości aplikacji Flobo

Może być sporo przeróżnych przyczyn, dlaczego klienci nie płacą w terminie za wykonaną usługę. Problem z nieopłaconymi fakturami mają zarówno właściciele firm, którzy oferują usługi dla biznesu, jak również firmy z profilem działalności ukierunkowanym na odbiorców indywidualnych.

Regularne przypominanie o konieczności wniesienia opłaty – o windykacji polubownej

Wierzyciel jest uprawniony do dochodzenia niespłaconych należności poprzez windykację. Chociaż termin ten większości ludzi źle się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to procedurę w ramach której podejmuje się w stosunku do dłużnika szereg działań zgodne z aktualnymi normami prawnymi. Działania te mają na celu ściągnięcie zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, innymi słowy cykliczne monitowanie dłużnika i przypominanie o wymogu wniesienia opłaty. O ile ta metoda dochodzenia należności będzie nieskuteczna, dalszą możliwością jest windykacja sądowa. Jeśli przedsiębiorstwo świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy nawet kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc wystawia podobną ilość faktur i paragonów, prawdopodobieństwo, iż jakiś procent opłat nie będzie przelany w wyznaczonym czasie zdecydowanie rośnie. W uporządkowaniu całego procesu związanego z księgowaniem wpłat pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który posiada również moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – poprawi terminowość spłat u swoich klientów

Robot Flobo nie tylko kontroluje, czy na rachunek bankowy wpłynął przelew od kontrahenta, ale w przypadku wykrycia jej braku w określonym terminie, rozpoczyna ona procedurę upominania o konieczności opłacenia faktury. Przedsiębiorca korzystający z Flobo może skonfigurować indywidualne harmonogramy czynności wszczynanych względem nieterminowych kontrahentów, określając m.in. przerwy między wiadomościami upominającymi. Notyfikacja o nadciągającym terminie płatności za fakturę wysyłana jest z aplikacji również przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w poprzednim kwartale dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu oraz tych którzy nie zapłacili faktury w terminie w zeszłym okresie rozliczeniowym. Jeśli upomnienia nie przyniosą efektów, następnymi etapami automatycznej windykacji podejmowanymi przez Flobo jest przygotowanie noty księgowej o równowartości 40 €, a później zgłoszenie informacji o dłużniku do BIG. Na koniec, pod warunkiem, że wspomniane wyżej działania będą nieskuteczne, aplikacja prześle informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Użycie aplikacji do automatycznej księgowości i windykacji oszczędza liczne godziny przeznaczane na kontrolowanie wpływających należności, a po kilku miesiącach bywa także przyczyną wyraźnej poprawy terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Post Author: